Jag är bunden
Uppbunden med både kedjor och rep är jag klar att ta emot min Masters bestraffning. Bilden där jag blir piskad är tagen vid samma tillfälle


Start chat »